Zapraszamy w Weekendy

Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody.

 

 

 

 

 

08.02.2024
Więcej...
Zapraszamy do sauny

Polecamy relaks w saunie

Korzystanie z sauny dla grup wypoczywających 7 dni - gratis jednokrotny

dla pobytu weekendowego gratis dla grupy od 6 osób

--------------------------------------------------------

Ścieżki rowerowe w gminie Parchowo

 

--------------------------------------------------------

Smaczne domowe obiady:

- w Jamnie w "Gościńcu Jereczek"

--------------------------------------------------------

Ciekawe miejsca w okolicy:

- zamek krzyżacki w Bytowie

- park miniatur i gigantów w Stryszej Budzie

- dom do góry nogami w Szymbarku www.cepr.pl

- kaszubskie ZOO w Tuchlinie

- muzeum kolejnictwa w Kościerzynie www.muzeumkolejnictwa.com.pl

- skansen we Wdzydzach www.muzeum-wdzydze.gda.pl

- muzeum hymnu narodowego w Będominie www.mng.gda.pl

- kamienne kręgi w Węsiorach

- góra Lemana w Piasznie


08.02.2024
Więcej...
Gospodarstwo agroturystyczne domki do wynajęcia agroturystyka

Regulamin

REGULAMIN WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM
„STARA KUŹNIA”
 1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości i dokonać opłaty za pobyt w domku.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00 dnia nastęępnego. Zmiana godzin przyjazdu lub wyjazdu może nastąpić po uzgodnieniu z gospodarzem i jest uzależniona od posiadanych możliwości w tym zakresie.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 6. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 7. Ewentualne sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 dni.)
 8. Jeżeli liczba turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo:
  - odmówić przyjęcia dodatkowych osób.
  - odstąpić od umowy z winy turysty.
 9. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 10. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić wynajem domku w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 11. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
 13. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 14. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do domku oraz pilota do bramy automatycznej (klucz do bramy automatycznej dotyczy gości Domu Kowala i Kuźni) i zobowiązany jest zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza lub pilota powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 15. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych domkach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.
 16. Za pobyt turysty poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 17. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 18. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 19. W trakcie palenia w kominku (dotyczy Domu Kowala i Kuźni) należy zachować szczególną ostrożność, ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska kominka. Palenie w kominku musi być zakończone przed odpoczynkiem nocnym. W trakcie rozpalania szyber kominowy i szyber dopływu powietrza należy otworzyć maksymalnie. W celu uniknięcia dymienia w trakcie podkładania drzwiczki otwierać powoli. Po rozpaleniu należy przymykać szybry dla uzyskania oczekiwanego strumienia ognia. Zabrania się palenia dużymi ilościami drewna przy otwartych szybrach co może grozić przekroczeniem temperatury dopuszczalnej i uszkodzeniem kominka lub pożarem. W trakcie palenia w kominku nie zbliżać żadnych przedmiotów i rzeczy do paleniska (krzesła, fotele lub inne palne przedmioty).
 20. Przed opuszczeniem domku lub odpoczynkiem nocnym należy wyłączyć oświetlenie w pomieszczeniach i zbędne urządzenia elektryczne.
 21. Połów ryb w jeziorze Żukowskim jest odpłatny, pozwolenie na połów ryb można zakupić u gospodarzy.
 22. Wynajem Domu Kowala lub Kuźni nie jest obarczony dodatkowymi opłatami za zużycie mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz).
 23. Wynajem Domku 1 lub Domku 2 wiąże się z opłatą za zużycie energii elektrycznej na podstawie wskazań licznika. Pozostałe media nie podlegają opłacie.
 24. Korzystanie z sauny jest nieodpłatne dla pobytu od 7 dni - na każdy tydzień pobytu 1 korzystanie z sauny, dla pobytów weekendowych 1 korzystanie dla grup od 6 osób. W pozostałych przypadkach należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. W saunie należy siadać na ręcznikach, a klapki pozostawić przed wejściem do niej. Kamienie na piecu należy polewać małym strumieniem wody aby uzyskać efekt odparowania, a nie zalewać grzałek pieca, który jest urządzeniem elektrycznym. Sauna znajduje się przy Domu Kowala i Kuźni.
 25. Korzysanie z beczki HOT-TUBE (znajdującej się przy świetlicy i saunie) wiąże się z opłatą 100 zł. Beczka ogrzewana jest drewnem i wymaga obsługi w czasie oużytkowania.
 26. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne i pociąga obowiązek należytego obsługiwania sprzętu (bilard, ping-pong, piłkarzyki, dart). Po zakończeniu gry wszystkie akcesoria należy odłożyć w należyte miejsce (piłeczki do ping-ponga, rakietki, piłeczkę do piłkarzyków, bile, kije bilardowe, lotki). Opuszczając świetlicę mależy zgasić oświetlenie i wyłączyć sprzęt grający. Świetlica znajduje się przy Domu Kowala i Kuźni.
 27. Opłacie podlega drewno do kominka lub drewno na ognisko.
 28. Goście korzystający z usług Gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarza.
 29. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Gospodarstwa.
 30. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.
1209107